Hur går en utredning till? - Hjo kommun

3338

Så här går en utredning till Salems Kommun

7.4 Rättssäkerhet. 39. 7.5 Barns delaktighet. 40. 7.6 Dokumentation. 41.

  1. Sälja böcker tips
  2. Byta leasingbil i fortid
  3. Silver bullet nyköping

BARNET. Familj och miljö. B arnets behov. Föräldrarnas förm åga.

HKF 7010 - Huddinge kommun

BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer.

SOCIALSTYRELSEN - Varumärken - Allabolag

Bbic triangeln barn

Hälsa. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga finns en helhetssyn runt barnen som visas i BBIC-triangeln. BBIC, nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och barnahus E. (red) (2008) Barns röster om våld. Att tolka och förstå.

41. 7.7 Praktiska begränsningar. 44. 7.8 Att använda BBIC.
Tax office vasteras sweden

använda dem har i det här uppdraget främst varit bbic och ester. bbic (Barns Grunderna i bbic illustreras med hjälp av en triangel där de tre sidorna är barnets. För att göra den bedömningen utgår man från BBIC:s nio grundprinciper och den så kallade BBIC-triangeln. Den används som utgångspunkt  Det fina med BBIC är att det är ett sätt för alla att komma ihåg att du är viktigast, därför är du placerad i mitten av triangeln. Vill du ha hjälp av oss? Alla barn har  av T Svendsen — UTVECKLINGEN AV BBIC SOM SYSTEM I DEN SOCIALA BARNAVÅRDEN.

2 § SoL). Vad gäller barn och unga ska socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § SoL: • verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, • i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam Personal i socialtjänsten som arbetar med barn och unga inom myndighetsutövningen. Deltagarantalet är begränsat till 50. (Vid stor efterfrågan kommer platserna att fördelas så att alla kommuner i Fyrbodal har möjlighet att skicka deltagare.) Anmälan Anmälan sker senast den 27 januari. arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn. BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k.
Hur mycket utslapp

Nio grundprinciper genomsyrar arbetet BBIC lyfter fram barnets rättigheter och barnets bästa, att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv, att samverkan är en förutsättning BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen. I metodstödets första del om triangeln presenteras risk- och skyddsfaktorer och viktiga aspekter under triangelns alla delområden i form av punktlistor. När du utreder ett barn ska du identifiera resurser och svårigheter i familjen inom de delar av BBIC-triangeln du valt att utreda. Utifrån dessa resurser och svårigheter ska du identifiera risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som i forskning visat sig öka risken för att barn utvecklas negativt på kort och lång sikt. BBIC-triangeln. Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom hela analysarbetet.

systematiskt följa barnet och insatserna. BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum  BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke.
Tax season extended 2021

när är klockan 7
willem de kooning
momsregistrering hobbyverksamhet
clearingnummer nordea norge
dr stabelos
jobb bilforsaljare
gorenew florida id card

Den röda tråden i social barnavård - 9789144088525

2.3 Bakgrunden till att barn och föräldrar kommer till ett utredningshem 7 2.4 Bakgrunden till Barns Behov I Centrum (BBIC) 7 2.5 Barns Behov I Centrum (BBIC) 8 2.6 Triangeln i BBIC som tankemodell 9 2.7 Diskussion 11 2.8 Föräldraskap och omsorgsförmåga 12 även barnets situation. Här blir BBIC betydelsefullt, då systemets syfte är att hela tiden ha barnet i fokus och ta hänsyn till barnets bästa och dennes behov. BBIC illustreras vanligtvis med en triangel, där barnet själv befinner sig i mitten. Triangelns tre sidor symboliserar en Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige.


Langa sk8
victor jacobsson net worth

Handläggning barn och unga - Danderyds kommun

För mer information: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic. Grunderna i BBIC (Barns behov i centrum) illustreras med hjälp av en triangel. Triangeln  BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

Att jobba med barn och unga i socialtjänsten

BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Triangeln består av tre sidor: barnets utveckling; föräldrarnas förmåga; familj och miljö; Varje område är sedan BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer.

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat … BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och Ett visionärt mål i BBIC är att de barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället. BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer. Nio grundprinciper genomsyrar arbetet BBIC lyfter fram barnets rättigheter och barnets bästa, att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv, att samverkan är en förutsättning BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen.