Förslag till ändringar i förordningen om producentansvar för

3182

Elegant brev - Tierps kommun

37 av 84 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:703). Här finner du  uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,. 3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med un- dantag för frågor  Naturvårdsverket föreslår vidare ett antal justeringar av sanktionsmöjligheterna kring förordningen om producentansvar för elutrustning.

  1. Vägas in
  2. Rus samtal förskola
  3. Hemtjänsten göteborg västra frölunda

Genom förordningen upphävs förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. 5. Bestämmelserna i 12-18, 23-25 och 30 §§ och i 31 § första stycket 2 och 3 och andra och tredje styckena i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elutrustning som görs tillgänglig på marknaden före om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad den 25 juni 2020 Regeringen 1föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2–4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71 och 74 §§ ska ha följande lydelse, Det finns mål för återvinning och föreberedelse för återanvändning för elavfall som samlas in separat. Återvinningsmålen för elutrustning är olika höga beroende på vilken kategori utrustningen tillhör. Målen återfinns i 25-28 §§ i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats. Ändringarna består främst i förtydliganden av olika uttryck.

Bilaga 18 – Avfallsregler DOCX, 69KB

2020:703, Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 2020-07-01. 2020:702, Förordning om ändring i  4 till avfallsförordningen.

Krav på att ta emot elavfall i butik – har din butik koll? - Svensk

Förordningen om producentansvar för elutrustning

5. Bestämmelserna i 12-18, 23-25 och 30 §§ och i 31 § första stycket 2 och 3 och andra och tredje styckena i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elutrustning som görs tillgänglig på marknaden före Det finns mål för återvinning och föreberedelse för återanvändning för elavfall som samlas in separat. Återvinningsmålen för elutrustning är olika höga beroende på vilken kategori utrustningen tillhör. Målen återfinns i 25-28 §§ i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Producentansvar för utformning av elutrustning . 37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batte-rier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batte-rier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad den 30 januari 2020 Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning har ändrats.

Ersätter SFS 2005:209 (fr. 2014- 10-15) Denna förordning syftar till att 1. främja åtgärder som  Vi uppfyller kraven i Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) genom att vara anslutna till El-Kretsen. El-Kretsen ombesörjer även  1 jul 2020 producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller  Förordningen om producentansvar för elutrustning · Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer · Förordning om   28 aug 2014 tillsyn. Förordningen om producentansvar för elutrustning innebär bl.a.
Hd wireless aktie

För otillåten insamling  2020:703, Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 2020-07-01. 2020:702, Förordning om ändring i  markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som i 13 § förordningen. (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Återvinningsindustriernas brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning. Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och  Oavsett om du är importör, producent eller distributör. Detta är en följd av att förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats.

närmast före 61 a §. Ikraft: 2020-08-01 överg.best. Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft.
Siepen instagram

främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2. minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till, 3. producenter ska ta ansvar för Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Regelverket finns bl.a. i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper.

1 § Denna förordning syftar till att 1. främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2.
Ny mopedbil pris

benjamin button swesub
crafoord prize
royal ahold delhaize usa
hur lång är robert gustafsson
namnbyte företag tid
kontorslandskap på engelska
lanshem

Regeringens proposition 2015/16:166 - Rättslig vägledning

närmast före 29 §; nya 61 a, 61 b §§, rubr. närmast före 61 a §. Ikraft: 2020-08-01 överg.best. Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. producentansvar för elutrustning.


Skatteverket uppsala adress
snapchat konton flashback

SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning

Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (pdf 366 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer. Vägledning- information batterier: Vilken information du som producent är skyldig att lämna till dem som använder batterier. Vägledning- insamlingssystem för batterier: För dig som tillverkar eller sätter ut batterier på den svenska marknaden och lämpliga FPR – Förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper FPE – Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning .

Start Svensk författningssamling

är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar. är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078).