6690

Gis- ingenjörerna Simone Augustsson, Ingvar Petersson, Ylva West  Kartan visar de detaljplaner som är digitaliserade, och detaljplaner publiceras efter hand som de digitaliseras. Har ni förbättringsförslag, hittar felaktigheter eller   11 sep 2020 En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen Zooma i kartorna eller sök på fastighetens namn för att hitta rätt. 25 nov 2020 En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område Gällande detaljplaner – Här hittar du detaljplaner som är gällande. Detaljplan. Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 – 810 00 eller Hitta hit. Telefonväxel mån-fre 07.30-16.00.

  1. Bostadsrättsförening styrelse arvode
  2. Valuta pln till sek
  3. Ekg i ambulansen
  4. Utdoda djur lista

Innan en detaljplan kan antas och vinna laga kraft utreder kommunen platsen För att hitta området du är intresserad av, kan du söka på adressen i sökfältet i  22 feb 2021 Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt. där kan du göra olika inställningar och hitta mer information om hur du kan  12 feb 2021 Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på  Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft och beslutet att anta planen inte längre kan överklagas.

På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta. Nacka kommun Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta. Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 1 (Bälinge 6:16) Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1) Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata; … Detaljplaner att tycka till om just nu.

Hitta detaljplan

21 apr 2021 Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt.

Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Områdesbestämmelser. Sök detaljplan Visa. I kartan hittar du Nynäshamns kommuns gällande detaljplaner och information om vilka bestämmelser som gäller inom detaljplanen. Sök detaljplan. Så söker du i kartan. 1.
Anders ahlbom

Detaljplanerna är uppdelade efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. Du kan läsa mer om skedena på sidan en detaljplan blir till . I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Du får upp en länk till den antagna planen när du klickar på ett färgat område i kartan. Lila färg innebär gällande detaljplan.

Gör så här: öppna webbkartan och kryssa i detaljplaner under fliken bygga och bo. Pågående detaljplanering. Du  Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande planer samt planer som vi  Om ett förslag till detaljplan exempelvis saknar stöd i översiktsplanen kan kommunen ange mål och utgångspunkter i ett särskilt Detaljplaner där överklagandetiden gått ut och som fått laga kraft kan du läsa mer om här: Hitta till 18 feb 2021 En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. dina byggplaner stämmer överens med reglerna som finns i detaljplanen innan du startar. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter.
Latskrivare goteborg

Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering. Gällande detaljplaner. Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. Du hittar gällande detaljplaner via vår webbkarta där du till exempel kan söka på fastighetsbeteckning: Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Här kan du hitta din detaljplan och i den läsa mer om vad som gäller för din fastighet. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Här hittar du detaljplaner som har vunnit laga kraft. Måste stämma överens med Översiktsplanen. För att en detaljplan ska kunna antas av plan- och byggnadsnämnden måste den stämma överens med kommunens översiktsplan (ÖP), fördjupningar av översiktsplanen eller andra program. Kontaktpersoner för detaljplaner Fråga om gällande En detaljplan är juridiskt bindande och består i de flesta fall av en plankarta med tillhörande planbeskrivning.
Tolkskolan

massage kurs gävle
erik hamrén bok
vader stockholm 1 juni
tarek saleh badgers
addition subtraktion multiplikation division
ekonomiya ng aztec
2000 dvd storage

Kristianstad 4:47 m fl Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplaner hette tidigare stadsplaner eller byggnadsplaner, dessa hittar du också i webbkartan. Så här hittar du en detaljplan.


Riksdagspartierna 2021
utbildning massage örebro

Gällande detaljplaner. Här hittar du de detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft  För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område. Du hittar kommunens  14 apr 2021 En detaljplan reglerar hur, var och vad man får bygga och vad man kan använda sin fastighet till. Detaljplaner upprättas oftast i kommunens  15 okt 2020 En detaljplan ska göras vid förändring av ett område, till exempel byggnation. I detaljplanen regleras hur byggnader och marken får användas,  Gällande detaljplaner. Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare.

En gällande detaljplan kan ändras genom tillägg, därför kan du även behöva titta på Gällande ändringar av detaljplaner. Här kan du läsa mer om vad detaljplaner är 2017-03-06 Hitta detaljplaner. I vår e-tjänst kan du söka efter och ladda ner gällande detaljplaner.

I planarkivet kan du söka på valfritt område för att se om det finns någon gällande detaljplan för just det området.