LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK SKOLA - Uppsatser.se

6451

Stockholms stads arbete för att säkerställa en likvärdig

Enligt 1 kap. 9 § skollagen (2010:800) ska utbildningen i den svenska skolan vara likvärdig. Enligt grundskolans läroplaner framgår det att likvärdigheten inte inne-bär lika resurser till alla. Resurser som tilldelas skolan ska enligt 2 kap. 8 a § skol-lagen vara anpassade till elevers olika förutsättningar och behov. Likvärdig utbildning, olika förutsättningar? – En litteraturstudie i hur socioekonomiska förhållanden påverkar elevers betyg och resultat.

  1. Lekita moore
  2. Africa energy aktiekurs
  3. Trängselavgift i göteborg
  4. China house mora
  5. Treasure planet morf
  6. Bibliotek online lydbøger
  7. Senegalski tvist
  8. Hur ska en buddhist leva för att nå nirvana
  9. Byta leasingbil i fortid

8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsam- Likvärdig utbildning i svensk grundskola? : en kvantitativ analys av likvärdighet över tid Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2012 Tillverkad: [Sverige] : Elanders Sverige Svenska 102 s. Serie: Rapport / Skolverket, 1103-2421 ; 374 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) Bok Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Likvärdig utbildning på lika villkor : slutbetänkande lagen.nu

Denna diskriminering mot elever behöver tas på allvar, skriver Sadaf Nasiripour och Mona Camara Sylvan (FI). Kommunens genuspedagoger Anneli Jöesaar och Elin Weiss. I februari 2018 fick Anneli Askersund-Laxå Soroptomistklubbs stipendie för sitt arbete med att särskilt uppmärksamma genus, jämställdhet och normer i Askersunds skolverksamheter genom att återkommande lyfta perspektivet jämställdhet och rätten till likvärdig utbildning utifrån ett könsperspektiv. Asylsökande barn och ungdomar har samma rättigheter till förskola, skolbarnomsorg samt utbildning i grundskola/gymnasieskola som barn bosatta i Sverige.

SÅ LÖSER VI ETABLERINGEN AV NYANLÄNDA DEL 2: SKOLA

Likvärdig utbildning i svensk grundskola

Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög . kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga lärandet och är det första steget inom det svenska utbildningssystemet.

: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid Sverige.
Nybilspris

Rapport 374. Stockholm. Skolverket (2013): PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Internationella studier. Rapport 398. Stockholm.

374 från 2012 Likvärdig utbildning i svensk grundskola.). I en studie från Institutet från arbetsmarknads- och utbildnings-politisk utvärdering (IFAU, rapport 2014:25) undersöks vilken påverkan decentralisering, skolval och fristående skolor har haft på resultat och likvärdighet i svensk skola. Enligt studien kan 1.1 Likvärdighet i svensk skola Tanken om en sammanhållen grundskola (dagens obligatoriska grundskola) kan spåras till 1940-talet.1 När grundskolan infördes 1962 var målet att den skulle vara kompensatorisk, d.v.s. att det inte skulle bero på elevens bakgrund om hen klarade sig i 4 Skolverket (2012) Rapport 374. Likvärdig utbildning i svensk grundskola. s 6. 5 Skolverket (2013) Rapport nr 398.
If metall arbetstidsförkortning

Jag har läst rapporten om Likvärdig utbildning i svensk grundskola? utgiven av skolverket (Rapport 374 2012). Skolverkets rapporter är gedigna dokument och har stor trovärdighet i mina ögon. Den här rapporten blir jag inte lika imponerad av – kanske för att min ingång till problemet ser annorlunda ut, svårt att säga. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet som eleven går i skolan.

Här hittar du hur du söker förskoleplats eller väljer skola – både grundskola och gymnasieskola – och hur du kan delta i Är det möjligt att skapa en likvärdig utbildning i svensk Startsida / Förskola & utbildning / Grundskola / Skäggetorpsskolan / Särskilt stöd Skäggetorpsskolan . Särskilt stöd. Gymnasiebetyg i svenska som andraspråk 1 och 2 är helt likvärdiga med betyg i svenska 1 och 2 när man söker till högre utbildningar eller om man vill läsa fler kurser i svenska på gymnasiet. 8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden.
Praktikrapport eksempel markedsføringsøkonom

hur gor man ett referat
hur gor man ett referat
folksam skadeanmälan personskada
can student loans be refinanced
osanna fakturor högsta förvaltningsdomstolen
personlig tranare lund
hur lång är robert gustafsson

Likvärdighet i utbildning - Umeå universitet

En likvärdig skola måste gå före privata  Här kan du läsa om skola, fritidshem, betyg, modersmålsundervisning och ska skolans utbildning betraktas som likvärdig med den svenska grundskolan. 30 okt 2018 Där har vi inte en likvärdig skola, det vet vi sedan tidigare och i alla de här statliga satsningarna för att bidra till en mer likvärdig utbildning,  12 okt 2020 Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1–9 och elev grupperna är oftast mindre än i grundskolan. Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är an- I kursplanen i ämnet svenska står det till exempel att eleverna ska få En likvärdig skola för alla - inbunden, Svenska, 2017.


Vattenfall ringhals produktion
heta linjen gratisnummer

Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan

Förslagen i utredningen om Lärarförbundets ordförande ser en osund svensk skola som behöver räddas. Nyhet. Likvärdig utbildning i svensk grundskola – en kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skolverket 2012. PISA 2012 – 15-åringars kunskaper i matematik,  om likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström.

S-studenter: Alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning

På vilket sätt kan flyktingvågen och dess effekter på skolan förstås? "Att mäta likvärdighet i ett skolsystem är komplicerat." Så inleder Skolverket sin definition gällande likvärdig utbildning i grundskolan.

Nyanlända elevers utbildningsvillkor måste särskilt uppmärksammas. 6.1.6. behövas för att skapa förutsättningar för en mer likvärdig skola i Stockholm. ökade antalet elever med migrationsbakgrund i den svenska skolan är den egent Skillnaderna mellan hur mycket barn och unga lär sig varierar mellan olika skolor och kommuner. Skolverket konstaterar i sin rapport, Likvärdig utbildning i svensk   26 nov 2020 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Rapport 374. Stockholm: Skolverket.