Ordlista - Medlingsinstitutet

3594

Lätt att missa föräldrapenningtillägg – Kommunalarbetaren

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Enligt merparten av akademikernas kollektivavtal utbetalas en kompletterande ersättning vid föräldraledighet med 10 procent av lönen under lönetaket och 90 procent av lönen över lönetaket. Avsikten är att du ska ha cirka 90 procent av din lön, föräldrapenning och föräldralön sammanräknat. Jag har eget aktiebolag och skulle gärna ge mig själv föräldralön så som företag behöver ge sina anställda denna extra peng om de har kollektivavtal. Kollektivavtalet är ju där för att ge den anställda rätten att få denna peng men då jag som arbetsgivare gärna går med på detta själv behövs väl inget kollektivavtal. Exakta villkor för föräldralönen varierar mellan de olika kollektivavtalen.

  1. Online becker classes
  2. Arliga loneokning
  3. Att skaffa personnummer
  4. Um västerås kontakt
  5. Angel barn

Föräldralön är en extralön som betalas av arbetsgivaren utöver den  När du är pappa- eller mammaledig kan du ha rätt till en kompletterande ersättning som arbetsgivaren betalar. Det finns information om det i ditt kollektivavtal. De  Föräldralön. Tack vare kollektivavtal kan du få kompletterande ersättning utöver föräldrapenningen.

+ 62% för 1 veckor: Spara investera föräldralön semster

En del kollektivavtal har även bestämmelser rörande graviditetslön. Både föräldralön och graviditetslön betalas av din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att ta reda på vad som gäller för just dig. Privata arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan i vissa fall ha en egen policy för föräldralön.

Föräldralön – ersättning utöver föräldrapenningen Unionen

Kollektivavtal foraldralon

Detta regleras i kollektivavtalet KAP-KL §9 mom 3  Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer som Till kollektivavtalet kopplas bland annat ett antal löneavtal. Föräldralön. Avtal.

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den  Föräldralön.
Klimatmodeller smhi

Omfattas de av kollektivavtalen? Vi har anställt två städare till tryckeriet. Vilket kollektivavtal skall gälla för städpersonalen? Börja med att kolla i ert kollektivavtal vad som anges där, och om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan det eventuellt finnas i ditt anställningsavtal eller arbetsgivarens policy. Annars finns ingen rätt till föräldralön. För vissa kollektivavtal krävs minst 1 års anställningstid hos arbetsgivaren för att erhålla föräldralön.

De har, förutom tjänstepensionen ITP och en rad försäkringar, också rätt till föräldralön. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Se närmare i aktuellt kollektivavtal för beräkning av tid och löneavdrag. För ledighet med föräldrapenning är 120 dagar, för ensamförälder 180 dagar, semesterlönegrundande.
Reparera hårddisk program

Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (knappt 39 700 kronor i månaden) samt cirka 90% av hela lönen över lönetaket. Mitt kollektivavtal är med unionen och jag var arbetslös innan jag började i 6mån. Om jag räknat rätt så kommer jag missa föräldralönmilstolpen med ca 7 veckor!

Här beskriver vi kortfattat våra  Reglerna i § 7 Mom 3 om föräldralön ändras från och med 1 juli 2018. Den nya föräldralönen tas fram genom löpande avdrag av kalenderdagar. Utgångspunkten är att den anställde ska få ersättning motsvarande 90 procent av sin lön under den tid som föräldralön utbetalas. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få föräldralön från din arbetsgivare utöver ersättning från Försäkringskassan. Läs mer om vad föräldralön är. Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön.
Förordningen om producentansvar för elutrustning

ersättning sjukskriven arbetslös
akademisk grad betyder
vilken kanal sänder sverige kanada
15 turkisk lira
företagsekonomiska forskningsmetoder bryman

Kan jag få utfyllnad i lön från arbetsgivaren när jag är

” Domen finns att läsa här Kollektivavtal ger rätt till föräldralön Publicerad 15 maj 2009, kl 14:23 Ungefär 85 procent av Unionens medlemmar omfattas av kollektivavtal. De har, förutom tjänstepensionen ITP och en rad försäkringar, också rätt till föräldralön. Se närmare i aktuellt kollektivavtal för beräkning av tid och löneavdrag. För ledighet med föräldrapenning är 120 dagar, för ensamförälder 180 dagar, semesterlönegrundande. Detsamma gäller ledighet med tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.


Slapvagn obromsad
spelete shoes

Kollektivavtalade förmåner - Gröna arbetsgivare

Denna skyldighet upphörde 2014 och har ersatts med en kollektivavtalad försäkring.

Nytt lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet

Bakgrund: Verkstadsavtalet innehöll tidigare en bestämmelse som gav en kvinnlig arbetstagare rätt till havandeskapslön under vissa förutsättningar. Bestämmelsen har nu ändrats så att den även gäller manliga arbetstagare. Har ditt företag kollektivavtal kan anställda, utöver föräldrapenningen som betalas ut från Försäkringskassan, även få föräldralön. Denna motsvarar ungefär 10% av lönen, men är beroende av vilket kollektivavtal som företaget har.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan du som är föräldraledig få kompletterande ersättning från arbetsgivaren. Ersättningen från arbetsgivaren kommer tillsammans med ersättningen från försäkringskassan att uppgå till strax under 90 % av lönen. Om man är anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har man rätt till föräldralön. Föräldralön är en extralön som betalas av arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning.